Termeni și condiții de achiziție

Termeni și condiții de achiziție

Încheierea contractului între cumpărător și vânzător se poate face în două moduri.

Înainte de a plasa o comandă, cumpărătorul are dreptul de a negocia cu vânzătorul orice dispoziție a acordului, inclusiv orice modificare a termenilor și condițiilor de mai jos. Astfel de negocieri trebuie să fie efectuate în scris și trimise la adresa vânzătorului (ZEGAROWNIA, Al. Witosa 31 lok. 108 [Galeria Panorama], 00-710 Varșovia sau la adresa de e-mail info@eceasuri.ro).

În cazul în care cumpărătorul refuză posibilitatea de a încheia un contract prin negociere individuală, se aplică următorii termeni și condiții și dispozițiile legale relevante.

 

§1 Definiții

1. Adresa poștală - numele și prenumele sau denumirea instituției, localizarea în localitate (în cazul unei localități împărțite în străzi: strada, numărul clădirii, numărul apartamentului sau al spațiilor; în cazul unei localități care nu este împărțită în străzi: numele localității și numărul proprietății), codul poștal și localitatea.

2. Adresa plângerii:
Eceasuri, Al. Witosa 31 lok 108 (Galeria Panorama), 00-710 Varșovia.

3. Lista de prețuri - informații privind livrarea pot fi găsite la adresa https://eceasuri.ro/forme-de-livrare.

4. Detalii de contact:
Eceasuri
Al. Witosa 31 lok 108 (Galeria Panorama)
00-710 Varșovia
info@eceasuri.ro
801 554 747
22 642 89 42

5. Livrare - tipul de serviciu de transport (inclusiv transportatorul și costul) descris pe site-ul web: https://eceasuri.ro/forme-de-livrare

6. Dovada achiziției - factură, factură sau chitanță emisă în conformitate cu Legea privind taxa pe valoarea adăugată din 11 martie 2004, astfel cum a fost modificată, și cu alte acte legislative relevante.

7. Fișa produsului - o singură subpagină a magazinului care conține informații despre un singur produs.

8. Client - o persoană fizică majoră care are capacitate juridică deplină, o persoană juridică sau o unitate organizatorică fără personalitate juridică, dar cu capacitate juridică, care face o achiziție de la Vânzător legată direct de activitatea sa economică sau profesională.

9. Codul civil - Legea privind Codul civil din 23 aprilie 1964, cu modificările ulterioare.

10. Cod de bune practici - un set de reguli de conduită și, în special, standardele etice și profesionale menționate la art. 2 pct. 5 din Legea privind combaterea practicilor de piață neloiale din 23 august 2007, cu modificările ulterioare.

11. Consumator - o persoană fizică cu capacitate juridică deplină, care face o achiziție de la Vânzător fără legătură directă cu activitatea sa economică sau profesională.

12. Coș - o listă de produse alcătuită din cele oferite în magazin în funcție de alegerile cumpărătorului.

13. Cumpărător - atât consumator, cât și client.

14. Locul de livrare - adresa poștală sau punctul de colectare indicat în comandă de către cumpărător.

15. Momentul livrării bunurilor - momentul în care Cumpărătorul sau o terță parte desemnată de Cumpărător să primească bunurile intră în posesia acestora.

16. Plata - modalitatea de plată a obiectului contractului și a livrării enumerate la https://eceasuri.pl/timp-si-costuri-de-livrare.

17. Dreptul consumatorilor - Legea privind drepturile consumatorilor din 30 mai 2014.

18. Produs - cantitatea minimă și indivizibilă a unui articol care poate face obiectul unei comenzi și care este indicată în magazinul Vânzătorului ca unitate de măsură pentru determinarea prețului său (preț/unitate)..

19. Obiectul contractului - produsele și livrările care fac obiectul contractului.

20. Obiectul - obiectul contractului.

21. Punct de colectare - locul de livrare a unui articol care nu este o adresă poștală, enumerat într-o listă furnizată de către Vânzător în magazin.

22. Lucru - un obiect mobil care poate face sau face obiectul unui contract.

23. Magazin - serviciul online disponibil la Eceasuri, prin intermediul căruia Cumpărătorul poate plasa o comandă.

24. Vânzător:
Eceasuri
Deținută de 57 Concepts Sp. z o.o. Sp. k.
Al. Witosa 31, lok. 115
00-710 Varșovia
TVA: PL9512317093, REGON: 142486550
înregistrate și vizibile în registrul KRS sub numărul: 0000360416
CONT BANCAR: PL 03 1160 2202 0000 0005 3626 4280

25. Sistem - un set de dispozitive și programe informatice care cooperează între ele și care asigură procesarea și stocarea, precum și trimiterea și primirea de date prin intermediul rețelelor de telecomunicații cu ajutorul unui echipament terminal specific rețelei, denumit în mod obișnuit internet.

26. Termenul de livrare - numărul de ore sau de zile lucrătoare menționat pe fișa produsului.

27. Contract - un contract încheiat în afara spațiilor comerciale sau la distanță în sensul Legii privind drepturile consumatorilor din 30 mai 2014 pentru consumatori și un contract de vânzare în sensul articolului 535 din Legea privind Codul civil din 23 aprilie 1964 pentru cumpărători.

28. Defect - atât un defect fizic, cât și un defect juridic.

29. Defect fizic - neconformitatea unui bun vândut cu contractul, în special dacă bunul:

 1. a. nu are calitățile pe care trebuie să le aibă un bun de acest tip din cauza scopului declarat în contract sau din cauza circumstanțelor sau a utilizării pentru care este destinat.;
 2. b. nu este adecvat scopului comunicat de consumator vânzătorului la încheierea contractului, iar vânzătorul nu a ridicat nicio obiecție cu privire la un astfel de scop;
 3. c. a fost livrat consumatorului incomplet;
 4. d. dacă a fost asamblat și pus în funcțiune în mod incorect, în cazul în care aceste acțiuni au fost efectuate de către Vânzător sau de o terță parte pentru care Vânzătorul este responsabil sau de către Consumatorul care a urmat instrucțiunile primite de la Vânzător;
 5. e. nu are caracteristicile invocate de producător sau de reprezentantul acestuia sau de persoana care introduce produsul pe piață în cadrul activității sale comerciale sau de persoana care, prin aplicarea numelui său, a mărcii sau a altui semn distinctiv pe produsul vândut, se prezintă ca producător, cu excepția cazului în care vânzătorul nu a avut cunoștință de aceste asigurări și, judecând în mod rezonabil, nu le putea cunoaște sau nu putea influența decizia consumatorului de a încheia contractul, sau dacă conținutul acestora a fost rectificat înainte de încheierea contractului.
 6. f. nu are caracteristicile asigurate consumatorului de către vânzător,

30. Viciu de drept - situația în care lucrul vândut este proprietatea unui terț sau este grevat de un drept al unui terț, sau în care o restricție privind utilizarea sau dispoziția lucrului rezultă dintr-o decizie sau hotărâre a unei autorități competente.

31. Comanda - o declarație de intenție a Cumpărătorului făcută prin intermediul magazinului, în care se specifică fără echivoc: tipul și cantitatea de produse; tipul de livrare; tipul de plată; locul de livrare; datele Cumpărătorului și care vizează direct încheierea unui contract între Cumpărător și Vânzător.

§2 Condiții generale

1. Contractul se va încheia în limba română, în conformitate cu legea și cu prezentele norme.

2. Vânzătorul este obligat și se angajează să furnizeze servicii și bunuri fără defecte.

3. Toate prețurile indicate de vânzător sunt exprimate în rvaloare și sunt prețuri brute (inclusiv TVA). Prețurile produselor nu includ costul de livrare, care este specificat în lista de prețuri de livrare.

4. Toate termenele se calculează în conformitate cu articolul 111 din Codul civil, adică un termen exprimat în zile se încheie la expirarea ultimei zile, iar dacă începutul unui termen exprimat în zile este un anumit eveniment, ziua în care are loc acest eveniment nu este inclusă în calculul termenului.

5. Confirmarea, accesul, înregistrarea, conservarea tuturor dispozițiilor materiale ale contractului pentru accesul viitor la aceste informații se face sub forma de:

 1. a. confirmarea comenzii dumneavoastră prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail furnizată: confirmarea comenzii cu specificarea detaliată a costurilor totale ale comenzii, informații privind dreptul de retragere, prezentele condiții generale în versiune pdf, modelul de formular de retragere în versiune pdf, linkuri pentru a descărca singur condițiile generale și modelul de formular de retragere;
 2. b. să anexeze la comanda completată, trimisă la locul desemnat de livrare a bunurilor, dovada de cumpărare tipărită, informații privind dreptul de retragere, modelul de formular de retragere.

6. Vânzătorul informează cu privire la garanțiile cunoscute oferite de terțe părți pentru produsele din magazin.

7. Vânzătorul nu percepe niciun comision pentru comunicarea cu acesta prin mijloace de comunicare la distanță, iar cumpărătorul suportă costurile aferente în limita sumei care rezultă din contractul pe care l-a încheiat cu un terț care îi furnizează un serviciu specific care îi permite să comunice la distanță.

8. Vânzătorul asigură cumpărătorul care utilizează sistemul că magazinul funcționează corect în următoarele browsere: IE versiunea 7 sau mai recentă, FireFox versiunea 3 sau mai recentă, Opera versiunea 9 sau mai recentă, Chrome versiunea 10 sau mai recentă, Safari cu cele mai recente versiuni de JAVA și FLASH instalate, pe ecrane cu o rezoluție orizontală de peste 1024 px. Utilizarea de software terț care afectează funcționarea și funcționalitatea următoarelor browsere: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari poate afecta afișarea corectă a magazinului, prin urmare, pentru a obține funcționalitatea completă a magazinului Eceasuri, trebuie să le dezactivați pe toate.

9. Cumpărătorul poate folosi opțiunea ca magazinul să își rețină datele pentru a facilita procesul de plasare a unei alte comenzi. În acest scop, Cumpărătorul trebuie să furnizeze numele de utilizator și parola necesare pentru a accesa contul său. Numele de utilizator și parola sunt un șir de caractere stabilite de către cumpărător, care este obligat să le păstreze secrete și să le protejeze împotriva accesului neautorizat al unor terțe părți. Cumpărătorul poate în orice moment să vizualizeze, să corecteze, să actualizeze și să șteargă contul său din magazin.

10. Vânzătorul respectă codul de bune practici.

11. Conținutul și imaginile prezentate în magazinul de pe www.eceasuri.ro sunt proprietatea industrială a antreprenorului și sunt protejate prin drepturi de autor.

§3 Încheierea și punerea în aplicare a contractului

1. Comenzile pot fi plasate 24 de ore pe zi.

2. Pentru a plasa o comandă, Cumpărătorul trebuie să efectueze cel puțin următorii pași, dintre care unii pot fi repetați de mai multe ori:

 1. a. adăugarea produsului în coș;
 2. b. alegerea tipului de livrare;
 3. c. alegerea tipului de plată;
 4. d. alegerea locului de livrare;
 5. e. plasarea unei comenzi în magazin prin utilizarea butonului "PLACE ORDER - Comandă cu obligație de plată".

3. Contractul cu consumatorul se încheie în momentul în care se plasează comanda.

4. Realizarea unei comenzi plătite de către consumator la livrare are loc imediat, iar o comandă plătită prin transfer bancar sau prin intermediul unui sistem electronic de plată are loc după ce plata consumatorului a fost creditată în contul vânzătorului, care ar trebui să fie în termen de 30 de zile de la plasarea comenzii, cu excepția cazului în care consumatorul nu a fost în imposibilitatea de a îndeplini prestația din motive independente de voința sa și a informat vânzătorul cu privire la acest fapt.

5. Contractul cu clientul este încheiat în momentul în care vânzătorul acceptă comanda și informează clientul în acest sens în termen de 48 de ore de la plasarea comenzii.

6. În cazul în care îndeplinirea unei părți sau a întregii comenzi nu este posibilă, Vânzătorul va: a) informa Clientul cu privire la anularea comenzii în întregime (în acest caz, comanda va fi considerată ca nefiind plasată) sau b) va propune Clientului anularea comenzii pentru partea în care nu este posibilă îndeplinirea acesteia. În cazul în care Clientul alege această opțiune, obiectul Contractului de vânzare va fi reprezentat de produsele care fac obiectul părții rămase din comanda respectivă (partea din comandă care nu poate fi onorată se consideră că nu a fost plasată).

7. În termen de două (2) zile consecutive de la primirea propunerii Vânzătorului de anulare parțială a comenzii, Clientul poate confirma Vânzătorului, într-o formă adecvată (de exemplu, prin e-mail), consimțământul său cu privire la anularea parțială a comenzii. În cazul în care clientul nu transmite vânzătorului o astfel de confirmare în acest termen, comanda în cauză se consideră anulată în totalitate de către utilizator.

8. Executarea unei comenzi a unui client plătit la livrare are loc imediat după încheierea contractului, iar a unei comenzi plătite prin transfer bancar sau prin intermediul unui sistem electronic de plată după încheierea contractului și creditarea plății clientului în contul vânzătorului.

9. Executarea comenzii Clientului poate fi condiționată de plata integrală sau parțială a valorii comenzii sau de obținerea unei limite de credit comercial de cel puțin valoarea comenzii sau de acordul Vânzătorului de a trimite comanda contra ramburs (plata la livrare).

10. Articolul contractual este expediat în termenul specificat pe fișa de produs și, în cazul comenzilor care constau din mai multe produse, în termenul cel mai lung specificat pe fișele de produs. Termenul începe să curgă de la data îndeplinirii comenzii.

11. Obiectul achiziționat al contractului va fi expediat, împreună cu documentul de vânzare selectat de către Cumpărător, prin metoda de livrare selectată de către Cumpărător, la locul de livrare indicat de către Cumpărător în comandă, împreună cu anexele anexate la care se face referire la §2 pkt 6b.

§4 Dreptul de retragere

1. Magazinul Eceasuri.ro prelungește perioada standard a dreptului de revocare al consumatorului, fără a oferi niciun motiv și fără a suporta niciun cost, cu excepția costurilor menționate la art. 33, art. 34 din Legea Consumatorului, de la 14 zile la 100 de zile din momentul livrării articolului, fiind suficient să trimiteți declarația înainte de expirarea acestei perioade pentru a respecta termenul.

2. Declarația de retragere poate fi făcută de către consumator pe formularul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la Legea privind protecția consumatorilor, pe formularul disponibil la adresa Formular de retragere din contract sau într-o altă formă, în conformitate cu Legea privind protecția consumatorilor.

3. Vânzătorul confirmă prompt consumatorului, prin e-mail (transmis la încheierea contractului și, în cazul în care este transmis în declarația făcută, prin alt e-mail), primirea declarației de retragere.

4. În caz de retragere, contractul se consideră că nu a fost încheiat.

5. Consumatorul este obligat să returneze bunul vânzătorului imediat, dar nu mai târziu de 100 de zile de la data la care a renunțat la contract. Pentru a respecta termenul limită este suficient să returnați articolul înainte de expirarea acestuia.

6. Consumatorul este obligat să trimită înapoi bunurile care fac obiectul contractului din care s-a retras, pe cheltuiala și pe riscul său.

7. Consumatorul este răspunzător pentru orice diminuare a valorii bunului care face obiectul contractului și care rezultă din utilizarea bunului dincolo de ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea acestuia.

8. Vânzătorul returnează imediat, cel târziu în termen de 14 zile de la data primirii declarației de retragere din contract a consumatorului, toate plățile efectuate de consumator, inclusiv costurile de livrare a articolului, iar dacă consumatorul a ales o altă metodă de livrare decât cea mai ieftină metodă de livrare obișnuită oferită de vânzător, vânzătorul nu rambursează costurile suplimentare consumatorului în conformitate cu art 33 din Legea privind protecția consumatorilor.

9. Vânzătorul rambursează plata prin același mijloc de plată utilizat de consumator, cu excepția cazului în care consumatorul a acceptat în mod expres un alt mijloc de plată care nu implică niciun cost pentru el sau ea.

10. Vânzătorul poate reține rambursarea plății primite de la consumator până când primește articolul înapoi sau până când consumatorul a furnizat dovada că l-a trimis înapoi, oricare dintre aceste evenimente are loc mai întâi.

11. Consumatorul suportă numai costurile directe de returnare a produsului. Vânzătorul poate, ca parte a unei acțiuni promoționale, să ofere consumatorului să ridice produsele returnate de către vânzător de la consumator.

12. Consumatorul nu suportă costul furnizării de conținut digital care nu este înregistrat pe un suport material în cazul în care consumatorul nu și-a dat consimțământul pentru executarea prestației înainte de expirarea perioadei de retragere sau nu a fost informat cu privire la pierderea dreptului de retragere atunci când și-a dat acest consimțământ sau în cazul în care comerciantul nu a furnizat o confirmare în conformitate cu art 15 alineatul (1) și cu art 21 alineatul (1) din Legea privind protecția consumatorilor.

13. Dreptul de retragere menționat la alineatul (4) punctul 5 nu se aplică în cazul achiziționării unui produs pregătit în funcție de nevoile și comenzile individuale ale clientului (de exemplu, un produs cu o opțiune de gravură).

 

§5 Condiții de garanție

1. Produsele vândute de magazin sunt acoperite de o garanție acordată de producător sau de distribuitor. Drepturile de garanție trebuie să fie exercitate în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în cardul de garanție. Pentru informații suplimentare privind garanția, vă rugăm să contactați magazinul nostru.

2. În cazul unui produs pentru care producătorul sau distribuitorul a oferit o garanție, clientul poate reclama un produs care prezintă defecte:

 1. a. exercitarea drepturilor prevăzute de garanție - în acest caz, clientul se adresează direct garantului (entitatea care acordă garanția) pentru a reclama produsul, iar societatea poate fi doar un intermediar care transmite reclamația. Clientul poate, la alegerea sa, să se adreseze direct serviciului de garanție sau vânzătorului;
 2. b. exercitarea drepturilor sale în temeiul garanției vânzătorului, caz în care trebuie depusă o plângere în conformitate cu articolul 6 din regulament.

3. În cazul în care existența unui defect este recunoscută, magazinul va înlocui produsul defect cu unul fără defecte sau va elimina defectul conform solicitării clientului, cu excepția cazului în care îndeplinirea modalității specificate de către client este imposibilă sau ar necesita costuri disproporționate.

§6 Condiții pentru reclamații

1. Vânzătorul este răspunzător față de client dacă produsul vândut are un defect fizic sau juridic (garanție), unde un defect fizic este incompatibilitatea produselor livrate cu contractul. Clientul are dreptul de a depune o reclamație în termen de 2 (doi) ani de la data livrării produsului în cauză de către vânzător.

2. Vânzătorul răspunde la reclamația clientului în termen de paisprezece zile calendaristice și îl informează pe client cu privire la acțiunile ulterioare.

3. Pentru ca vânzătorul să ia în considerare o reclamație, clientul trebuie să livreze produsul (produsele) care face obiectul reclamației, împreună cu dovada achiziționării produsului (produselor) către Companie și o descriere a reclamației (modelul de document de reclamație se află pe versoul facturii).

4. În cazul în care reclamația este considerată în favoarea Clientului - Vânzătorul va înlocui imediat produsul defect cu un produs fără defecte sau va elimina defectul. Acest lucru nu afectează posibilitatea Clientului de a depune o declarație de reducere a prețului sau de retragere din contract în conformitate cu reglementările aplicabile. În cazul în care nu este posibilă înlocuirea produsului, eliminarea defectului sau reducerea prețului, vânzătorul va restitui imediat suma datorată în conformitate cu legislația aplicabilă.

§7 Politica de confidențialitate și securitatea datelor cu caracter personal

1. Administratorul bazelor de date cu date cu caracter personal furnizate de către consumatorii magazinului este Vânzătorul.

2. Furnizarea datelor cu caracter personal de către client este voluntară. Neprezentarea datelor poate împiedica efectuarea achiziției.

3. Operatorul aplică măsuri organizatorice și tehnice corespunzătoare pentru a asigura o protecție adecvată atunci când prelucrează date cu caracter personal.

4. Ca regulă generală, în funcție de utilizarea unor funcționalități specifice ale magazinului, clientul are dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor cu caracter personal, dreptul de a se opune, dreptul de acces la datele sale personale, dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea, restricționarea prelucrării și portabilitatea datelor.

5. Normele detaliate privind colectarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal utilizate pentru îndeplinirea comenzilor de către magazin sunt descrise în Politica de confidențialitate, care poate fi găsită la adresa: https://eceasuri.ro/privacy-policy-cookie-restriction-mode

§8 Dispoziții finale

1. Nimic din acești termeni și condiții nu este menit să încalce drepturile Cumpărătorului. De asemenea, nu poate fi interpretată în acest fel, deoarece, în cazul în care o parte a acestor termeni și condiții este incompatibilă cu legea aplicabilă, vânzătorul declară că respectă și aplică în mod absolut legea respectivă în locul dispoziției contestate din termenii și condițiile respective.

2. Cumpărătorii înregistrați vor fi notificați prin e-mail (la adresa de e-mail indicată în momentul înregistrării sau al comenzii) cu privire la modificările aduse regulamentului și la domeniul de aplicare al acestuia. Notificarea va fi trimisă cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a noilor reglementări. Modificările vor fi făcute pentru a adapta regulamentul de procedură la situația juridică actuală.

3. Versiunea actuală a termenilor și condițiilor este întotdeauna disponibilă pentru cumpărător în fila Termeni și condiții (https://eceasuri.ro/termeni-si-conditii-de-achizitie). În timpul executării comenzii și pe toată perioada de asistență post-vânzare, Cumpărătorul este obligat să respecte termenii și condițiile acceptate de către Cumpărător în momentul plasării comenzii. Cu excepția cazului în care consumatorul o consideră mai puțin favorabilă decât cea actuală și informează vânzătorul cu privire la alegerea celei actuale ca fiind cea obligatorie.

4. În aspectele care nu sunt reglementate de prezentele norme, se aplică reglementările legale relevante aplicabile. În cazul în care consumatorul dorește acest lucru, litigiile se soluționează prin intermediul unei proceduri de mediere în fața Inspectoratului Provincial de Inspecție Comercială sau al unui proces în fața unei instanțe de arbitraj de pe lângă Inspectoratul Provincial de Inspecție Comercială sau prin metode echivalente și legale de soluționare a litigiilor înainte de judecată sau extrajudiciare indicate de consumator. În ultimă instanță, cauza este soluționată de o instanță cu competență locală și materială.

Versiunea 2.2 (Varșovia, 24.05.2018)